Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo người dân không nên mua thực phẩm chức năng Hatachi đang quảng cáo lừa dối trên nhiều website.

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng Hatachi trên nhiều website

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác