Cam Ranh: Tiến độ Dự án The Arena chậm, doanh nghiệp đổ tội cho Thanh tra

Mới đây, Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh (Công ty TTCR) - Chủ đầu tư dự án The Arena Cam Ranh đã có văn bản cung cấp thông tin gửi cho các cơ quan Trung ương và tỉnh Khánh Hoà. Trong văn bản này, Công ty TTCR cho biết, sẽ chính thức bàn giao các căn hộ

19 20 21 22 23 24 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác