Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các dự án "bán lúa non", công khai trước 15/6

Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn quy định về dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê.

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các dự án

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các dự án

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các dự án

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các dự án

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các dự án

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các dự án

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác