Bộ Xây dựng khẳng định không có khái niệm 'công trình tâm linh'

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định, theo quy định pháp luật hiện hành về tôn giáo tín ngưỡng, du lịch, đất đai và xây dựng không quy định về khái niệm công trình tâm linh mà chỉ quy định về công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

24 25 26 27 28 29 30 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác