Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ Tài nguyên&Môi trường, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động sản, các dự án bỏ hoang để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc hoặc vi phạm.

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

Bộ TN&MT sẽ thanh tra loạt dự án 'treo’ ôm đất bỏ hoang

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác