Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Có hay không việc thanh toán tiền ngân sách vượt giá trị gói thầu tại khu Đồng Cang – Cầu Cà?

Khẳng định không có việc thanh toán tiền ngân sách vượt giá trị tại gói thầu tại khu Đồng Cang – Cầu Cà, nhưng Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên lại từ chối cung cấp hồ sơ cho phóng viên Báo điện tử Xây dựng vì cần phải “xin phép”.

57 58 59 60 61 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác