Bình Thuận: Rà soát pháp lý đối với phản ánh về các trường hợp tái lấn chiếm đất tại dự án Lạc Việt

Dự án Lạc Việt được UBND tỉnh Bình Thuận cấp sổ đỏ và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng hiện bị một số hộ dân tái lấn chiếm dự án.

73 74 75 76 77 78 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác