Bình Dương: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam chuyển nhượng đất vàng với giá bèo bọt

Khu đất vàng hơn 4000m2 được Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước xây dựng trái phép khu nhà mẫu cho dự án chung cư The Rivana

Bình Dương: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam chuyển nhượng đất vàng với giá bèo bọt

Bình Dương: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam chuyển nhượng đất vàng với giá bèo bọt

Bình Dương: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam chuyển nhượng đất vàng với giá bèo bọt

Bình Dương: Công ty TNHH Sản xuất ô tô JRD – Việt Nam chuyển nhượng đất vàng với giá bèo bọt

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác