Bị xử lý, doanh nghiệp vẫn bất chấp phân lô bán nền trên đất nông nghiệp

Từng bị xử lý vi phạm vì thu gom đất nông nghiệp sau đó chuyển mục đích sử dụng, tách thửa rồi rao bán, một doanh nghiệp vẫn bất chấp phân lô bán nền trên nhiều thửa đất nông nghiệp.

43 44 45 46 47 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác