Bị cấm lưu hành, viên sủi Rockman vẫn được bán trên thị trường, ai chịu trách nhiệm với NTD?

Mặc dù không được phép lưu hành trên thị trường, thế nhưng hơn nửa năm sau đó TPBVSK Rockman vẫn được bán tại Hệ thống Nhà thuốc An Khang và quảng cáo “thổi phồng” công dụng trên nhiều website...

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác