Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Nguyên lãnh đạo huyện đã từng xin lỗi người dân vì lý do sai sót. Vậy xin lỗi là xong hay cơ quan chức năng cần vào cuộc để thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn động?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

Bất cập đền bù giải phóng mặt bằng đường Đất Sét –Bến Củi: Khi nào xử lý trách nhiệm?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác