Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Vi phạm trật tự xây dựng luôn là vấn đề nóng ở tất cả các địa phương, đặc biệt hơn là hàng loạt công trình xây dựng nhà ở kiên cố, dự án khu phức hợp, nhà xưởng thậm trí là “biệt phủ” với quy mô hoành tráng ngay trên đất nông nghiệp…

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

Báo động tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác