Bán hàng không rõ nguồn gốc, ‘168 Mart’ đổ lỗi cho nhà phân phối?

Hàng loạt sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài bán tại 168 Mart (tòa nhà Đại Kim Building) không có nhãn phụ tiếng Việt, tuy nhiên phía siêu thị này lại cho rằng lỗi do nhà phân phối.

Bán hàng không rõ nguồn gốc, ‘168 Mart’ đổ lỗi cho nhà phân phối?

Bán hàng không rõ nguồn gốc, ‘168 Mart’ đổ lỗi cho nhà phân phối?

Bán hàng không rõ nguồn gốc, ‘168 Mart’ đổ lỗi cho nhà phân phối?

Bán hàng không rõ nguồn gốc, ‘168 Mart’ đổ lỗi cho nhà phân phối?

Bán hàng không rõ nguồn gốc, ‘168 Mart’ đổ lỗi cho nhà phân phối?

Bán hàng không rõ nguồn gốc, ‘168 Mart’ đổ lỗi cho nhà phân phối?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác