Bài 5: Công ty Phương Thùy Thủ Đô chưa được giao đất nhưng phân lô bán nền trong KCN?

Dù chưa được giao đất nhưng Công ty Phương Thùy Thủ Đô vẫn tổ chức xây dựng, phân lô bán nền sai quy định trong KCN. Trước sự việc đó, cơ quan chức năng xử phạt doanh nghiệp gần 100 triệu đồng về vi phạm hành chính.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác