Bài 3: Xem xét thu hồi các dự án thực hiện không đúng quy định pháp luật

Trường hợp sai phạm có đủ căn cứ bị thu hồi, thì cơ quan Nhà nước tiến hành thu hồi QSD đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Cơ quan chức năng cũng cần xem xét việc thu hồi GCN đầu tư, đối với các dự án sai phạm

57 58 59 60 61 62 63 64 65 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác