Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Dù mới ký Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án được mấy tháng nhưng Công ty Văn Phú - Bắc Ái nhanh chóng ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp khác với giá rẻ… bất ngờ.

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

Bài 2: Dự án BT dở dang, Công ty Văn Phú – Bắc Ái đã bán đất cho doanh nghiệp khác

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác