Bài 2: Công ty Phương Thùy Thủ Đô rao bán trái phép đất khu công nghiệp thuê 50 năm?

Thái Nguyên đang là điểm nóng phát triển công nghiệp, là địa bàn đầu tư hiệu quả của nhiều công ty. Tuy nhiên, tại đây xuất hiện một số doanh nghiệp có dấu hiệu rao bán, chuyển nhượng trái phép đất khu công nghiệp.

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác