Bắc Ninh thu hồi dự án khu nhà ở gần 10.000m2

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở gần 10.000m2 tại thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở gần 10.000m2 tại thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 287/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định liên quan đến dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái bị khai tử

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở thôn Ngọc Xuyên, khu đất ở tại khu vực quy hoạch là đất liền kề và nhà vườn gồm 16 lô (diện tích các lô nhà ở liền kề từ 200-248,5m2, nhà vườn từ 247-258m2).

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh tiến hành thanh tra đối với UBND huyện Gia Bình, UBND xã Đại Bái, các tổ chức, cá nhân có liên quan về toàn bộ các nội dung thực hiện dự án như: Dự án đầu tư; quy hoạch; thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; việc thực hiện các kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác