Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

Dự án đường tỉnh 254 được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch, xoá đói giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng đến nay, dự án này vẫn chưa thể bàn giao do vướng hàng loạt sai phạm nghiêm trọng…

Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

Bắc Kạn: Vì sao con đường “xóa đói giảm nghèo” trị giá 820 tỷ không thể bàn giao?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác