Bắc Giang: Chấn chỉnh tình trạng "bán lúa non" tại các dự án nhà ở thương mại

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật...

36 37 38 39 40 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác