Bắc Giang “cảnh báo” loạt dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Trong số 56 dự án được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 28 dự án có văn bản thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng, còn lại một nửa số dự án chưa đủ điều kiện để giao dịch.

Bắc Giang “cảnh báo” loạt dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Bắc Giang “cảnh báo” loạt dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Bắc Giang “cảnh báo” loạt dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Bắc Giang “cảnh báo” loạt dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Bắc Giang “cảnh báo” loạt dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác