Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

Nhà chức trách huyện Hiệp Hoà cho rằng, khi dự án đang đi vào khai thác có một số cá nhân cản trở, không cho khai thác. Vậy, bản chất của vấn đề này là gì?

Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

b2

Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

Bắc Giang: Cần hiểu đúng về dự án khai thác cát, sỏi tại thôn Ninh Tào huyện Hiệp Hoà

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác