Ðấu thầu thiết bị giáo dục: Giá trúng thầu cao hơn giá thị trường

TP - Vừa qua, một số gói thầu về thiết bị giáo dục của các đơn vị ở Hà Nội bị phản ánh về việc giá trúng thầu cao hơn giá thị trường.

Screenshot_59 Screenshot_60 Screenshot_61 Screenshot_62 Screenshot_63 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác