Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Nhà nước giao đất cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp nhưng lại chia chác nhau để xây biệt thự, tỉnh Vĩnh Phúc đang gánh chịu hậu quả việc buông lỏng quản lý đất đai.

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

Ai nhắm mắt để hàng loạt biệt thự mọc trên đất công ở Vĩnh Phúc?

 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác