2 công ty liên quan đến Sagri dính loạt sai phạm về đất đai, quản lý vốn

Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc sử dụng đất, quản lý vốn nhà nước và thực hiện dự án tại 2 công ty tách ra từ Sagri.

2 công ty liên quan đến Sagri dính loạt sai phạm về đất đai, quản lý vốn

2 công ty liên quan đến Sagri dính loạt sai phạm về đất đai, quản lý vốn

2 công ty liên quan đến Sagri dính loạt sai phạm về đất đai, quản lý vốn

2 công ty liên quan đến Sagri dính loạt sai phạm về đất đai, quản lý vốn

2 công ty liên quan đến Sagri dính loạt sai phạm về đất đai, quản lý vốn

2 công ty liên quan đến Sagri dính loạt sai phạm về đất đai, quản lý vốn

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác