Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Việc doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long trách nhiệm chính thuộc về chính quyền huyện Vân Đồn và hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

Vụ doanh nghiệp lấp vịnh Bái Tử Long Quảng Ninh: Chủ tịch huyện Vân Đồn nói gì?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác