Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Được giao làm chủ đầu tư “xây dựng khu nhà ở và dịch vụ thương mại tổng hợp” tại phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn (Tỉnh Bắc Ninh), nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Mạnh Đức và Công ty cổ phần tập đoàn mặt trời Kinh Bắc đã ngó lơ cho nhà thầu xúc đất sét...

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Công ty Mạnh Đức, Công ty Kinh Bắc “tuồn” hàng vạn m3 đất đi đâu?

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác