Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Hàng loạt sai phạm liên quan tới việc hỗ trợ học nghề và hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp quận 9 vừa được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM “chỉ mặt đặt tên”.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM: Lập hồ sơ “khống”...“rút ruột” ngân sách hàng trăm triệu đồng!

 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác