TP HCM: Chỉ một căn nhà có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư tự ý xây dựng 222 công trình

Tại dự án Amazing City (huyện Bình Chánh, TP HCM) chủ đầu tự đã tự ý xây dựng 222 công trình nhưng chỉ có một căn nhà có giấy phép xây dựng.

TP HCM: Chỉ một căn nhà có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư tự ý xây dựng 222 công trình

TP HCM: Chỉ một căn nhà có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư tự ý xây dựng 222 công trình

TP HCM: Chỉ một căn nhà có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư tự ý xây dựng 222 công trình

 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác