Tỉnh, huyện, sở, ban quản lý loay hoay xử lý công trình vi phạm diện tích… 30m2

Cả chục văn bản chỉ đạo, tham gia ý kiến của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Thanh Hóa và huyện Tĩnh Gia được đưa ra nhưng vẫn chưa thể xử lý triệt để công trình vi phạm của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn theo quy định của pháp luật.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

 

 

Xem thêm tin khác