Thủy điện hơn 300 tỷ Đăk Psi 6 ồ ạt xây dựng khi chưa được phép

Tuy chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép khởi công xây dựng nhưng chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Psi 6 vẫn cho máy móc “ồ ạt” thi công, làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân...

6

7

8

9

10

 

Xem thêm tin khác