Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong liên kết đào tạo ở Đại học Kinh tế quốc dân

Hồ sơ liên kết có Giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực; thiếu giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của cơ sở giáo dục nước ngoài;

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong liên kết đào tạo ở Đại học Kinh tế quốc dân

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong liên kết đào tạo ở Đại học Kinh tế quốc dân

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong liên kết đào tạo ở Đại học Kinh tế quốc dân

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong liên kết đào tạo ở Đại học Kinh tế quốc dân

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong liên kết đào tạo ở Đại học Kinh tế quốc dân

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác