Sở Xây dựng Bình Định cảnh báo khách hàng không mua nhà dự án I Tower Quy Nhơn

Theo đó, Sở Xây dựng Bình Định đã khuyên người có nhu cầu đầu tư, mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án I Tower Quy Nhơn cần cẩn thận trước khi quyết định “mua” nhà ở bằng các hình thức góp vốn, đặt cọc giữ chỗ… để tránh rủi ro, tranh chấp dân sự

26 27 28 29 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác