Sở Xây dựng Bắc Ninh cảnh báo Dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên chưa đủ điều kiện huy động vốn

Theo đó, Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Yên Phong báo cáo tình hình thực hiện và hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án Khu nhà ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác