Sai phạm đất đai của nhà máy xe điện triệu đô DK

Chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định nhưng trụ sở Cty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật và Nhà máy lắp ráp xe điện DK Bike của doanh nghiệp (DN) này vẫn vô tư “mọc” lên.

Sai phạm đất đai của nhà máy xe điện triệu đô DK

Xem thêm tin khác