Quảng cáo dịch vụ phẫu thuật ‘chui’, Thẩm mỹ Xuân Hùng bị xử phạt

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa kiểm tra và phát hiện Trung tâm thẩm mỹ Xuân Hùng đang quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trái phép…

36 37 38 39 40 41 42 

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác