PVTrans cho công ty có vốn điều lệ 3.000 đồng … thuê tàu

Ký 5 hợp đồng cho đối tác nước ngoài thuê 2 tàu lớn, trị giá hợp đồng trên 420 nghìn USD, nhưng lãnh đạo Tổng công ty PVTrans không biết đối tác là công ty không có hoạt đồng tài chính, không tài sản bảo đảm, vốn điều lệ chỉ “vỏn vẹn" 1 đô la Hongkong.

 

Xem thêm tin khác