Phường Giảng Võ nói về vụ "công nhân rơi" tại tòa nhà dát vàng Golden Lake

Phó chủ tịch phường Giảng Võ cho rằng, việc công nhân thi công tai nạn ngã gãy răng là chuyện bình thường.

1

2 3 4 Phùng Đô

 

 

Xem thêm tin khác