Phú Quốc - Điểm nóng về đất đai!

Trong những năm qua, UBND huyện Phú Quốc đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, thu hút được nhiều dự án đầu tư về du lịch, dịch vụ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

38 39 40 41 42

43

44

45

46  

Xem thêm tin khác