Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Hàng chục ha đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 473 (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã và đang bị đào múc với nhiều quả đồi bị san phẳng, cạo trọc rừng; nhiều km đường mở trái phép đâm xuyên qua cả một khu vực rộng lớn... tạo thành cảnh tượng...

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

Nhiều quả đồi rộng hàng chục ha bị cạo trọc rừng, san phẳng, ''xẻ thịt'' trái phép

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác