Nhà máy ethanol Bình Phước 'nằm yên' cũng lỗ cả ngàn tỉ đồng

Không chỉ có nguy cơ mất trắng ngàn tỉ đồng đã đầu tư vào Nhà máy ethanol Bình Phước, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) còn đang đối mặt với khoản lỗ ngàn tỉ khi dự án đắp chiếu từ năm 2013 đến nay.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Xem thêm tin khác