Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Năm 2020 là một năm đen đủi đối với một số Cty chuyên cung cấp thiết bị, vật tư y tế khi nhiều hợp đồng với các tỉnh bị xem xét lại, hạ giá… Mới nhất là vụ án tại BV Bạch Mai, khi cả bên A và bên B đều xô khám. Cách đây ít ngày, nhiều đơn thư bạn đọc gửi

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

Nghi vấn Cty Thành An Hà Nội chi hoa hồng khủng cho nhiều bệnh viện miền Tây: Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác