Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Thời gian gần đây, báo Nhà báo & Công luận nhận được một số phản ánh về việc Công ty xuân Thuỷ có dấu hiệu gian lận tại một số gói thầu ở xã Giao Long. Tiếp nhận thông tin, PV đã liên hệ làm việc nhưng bị UBND xã Giao Long từ chối làm việc do có sự chỉ..

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

Nam Định: Cấp nào chỉ đạp UBND xã Giao Long từ chối làm việc với phóng viên?

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác