Môi giới bán '"lụi" dự án Lancaster Legacy của Tập đoàn Trung Thuỷ?

Mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng dự án Lancaster Legacy (quận 1, Tp.HCM) đang được hàng loạt các sàn mô giới đua nhau quảng cáo, nhận “xí chỗ”.

68 69 70 71 72 73 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác