Lý Nhân – Hà Nam: Dự án xây dựng không phép ngang nhiên hoạt động

Được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy Bê tông thương phẩm và bê tông cấu kiện, tuy nhiên trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy, Công ty TNHH Hoàng Quân đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

22 23 24 25 26 27 28 29 

 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác