Long Khánh - Đồng Nai: Vẫn nóng tình trạng phân lô, bán nền trái phép

Sau khi Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, tình trạng phân lô, bán nền trái phép trên cả nước đã có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương của tỉnh Đồng Nai, tình trạng trên vẫn “nóng” hơn bao giờ hết.

55 56 57 58 59 60 61 62 

 

Xem thêm tin khác