Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Dự án “Nâng cấp tuyến đường Sa Pả - Tả Phìn - Bản Khoang” được tỉnh Lào Cai đầu tư sau gần 3 năm thi công vẫn chưa biết khi nào hoàn thành.

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

Lào Cai: Dự án đường 3 năm thi công chưa biết ngày hoàn thành

 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác