Kỳ 1 - Đất rừng biến thành nhà ở, một cuộc “phù phép” khôn khéo ở Vĩnh Phúc

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều diện tích đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mọc lên những ngôi nhà, quán cafe giữa núi rừng Tam Đảo. Cây rừng bị đốn hạ, đất đá bị chuyển đi trong khi xử phạt và trồng bù “cho có”…

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Xem thêm tin khác