Kiểm tra việc quản lý, sử dụng loạt chung cư trên địa bàn Hà Nội

Theo kế hoạch, từ quý 2/2020, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng loạt chung cư trên địa bàn Hà Nội

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng loạt chung cư trên địa bàn Hà Nội

Xem thêm tin khác