Khách sạn The Horizon Nha Trang: Xây dựng trên đất công, không thông qua đấu thầu

Với những sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất công tại dự án khách sạn The Horizon Nha Trang, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý người đứng đầu và chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu liệu tư lợi.

51 52 

53

54

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác